Zomerschool

De overheid heeft een oproep gedaan om zomerscholen in te richten om de schoolachterstand te beperken. Wij, Oscarcrew helpen jullie als jeugddienst graag verder met dit project. 

 • Programma: halve dag les + halve dag animatie / sessie. Verschillende alternatieven zijn mogelijk.
 • Duur: max. 9u/dag (vb. 8u-17u)
 • Groep:
  • max. 8 kinderen per begeleider. 
  • Minstens 2 begeleiders per kamp.
  • Per graad minstens 1 groep/begeleider voorzien.
 • begeleiding: we voorzien minstens twee animatoren waarvan minstens de helft met een pedagogische achtergrond.
 • Leeftijdsgroepen:  3de kleuterklas, lagere school, 1ste graad secundair onderwijs
 • Richtprijs: vanaf € 350/ dag (incl. vervoerskosten, materiaal,…).

Hou hiermee rekening:

 • Voorzie genoeg ruimte.
 • Wij bekijken bij elke aanvraag de haalbaarheid.

Meer info: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/zomerscholen

Ondersteuning

De opvolging zal gebeuren door leden van het bestuursorgaan van Oscarcrew en/of onze personeelsleden. Deze mensen hebben allen een pedagogische ervaring. We plannen met onze crew (leerkracht-animatoren) vooraf verschillende online overlegmomenten. Dit om visie en ideeën uit te wisselen. Ze kunnen tijdens de taalkriebels elke avond bij iemand terecht om ideeën uit te wisselen.

Visie en methode

Met onze activiteiten streven we empowerment na.  Door deelnemers en begeleiders inzicht en vaardigheden te helpen ontwikkelen, vergroten we de controle die ze hebben op hun leven en dat van hun omgeving.  Het zou moeten leiden tot actieve participatie in de samenleving.

Veel van onze vakantiekampen en animaties worden gegeven door jongeren (in opleiding).  Door groepsactiviteiten te leiden kunnen animatoren ontdekken waar ze goed in zijn en welke doelgroepen hen het meest aanspreken.  Oscarcrew vzw begeleidt de leerkrachten en animatoren in de uitwerking vooraf, tijdens, en na de activiteiten. Wij voorzien ook het nodige materiaal. Docenten en animatoren werken interactief met de doelgroep en participeren actief.

Crew

Onze medewerkers zijn leerkrachten (in wording) die veel voeling hebben met animatie, lesgeven en taal. We proberen onze crew evenwichtig samen te stellen door een combinatie van leerkrachten (educatief (en recreatief) deel) en animatoren (recreatief deel) op pad te sturen. In de praktijk kan het ook enkel om leerkrachten gaan.

Eerste dag:
€175,00
Extra dagen:
€175,00
Minimum periode:
3 dagen
Categorie
Educatief vakantiekamp