Onze visie

Oscarcrew is een erkende jeugddienst die op vrijwilligerswerk steunt.   

We gaan ervan uit dat sociale activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen een belangrijke maatschappelijke waarde hebben. Om dit te realiseren ontlenen we materiaalkoffers en reuzenspelen en bieden we  animaties, vormingen en voorstellingen aan.

Onze activiteiten richten zich naar kinderen & tieners en op degenen die betrokken zijn bij deze doelgroep.

Om inhoudelijke en historische redenen voelen we ons verbonden met De Gezinsbond en de maatschappij visie van deze organisatie.

WAT WE WILLEN BEREIKEN?

Met onze activiteiten streven we empowerment na, zowel van de deelnemers als van onze animatoren.  Door mensen kritisch inzicht en vaardigheden te helpen ontwikkelen, vergroten we de controle die mensen hebben op hun leven en dat van hun omgeving.  Het zou moeten leiden tot actieve participatie in de samenleving.

Veel van onze animaties en vormingen worden gegeven door tieners.  Door groepsactiviteiten te leiden kunnen animatoren ontdekken waar ze goed in zijn en welke doelgroepen hen het meest aanspreken.  
De vzw begeleidt hen materieel, maar wil vooral bereiken dat ze als animator of als docent groeien.

We willen met onze activiteiten geen “one man” show presenteren.  Het is niet in de eerste plaats de bedoeling om supertechniekers uit te sturen.  Docenten en animatoren werken interactief met de doelgroep. De deelnemers ondergaan niet lijdzaam de actie, maar participeren actief.

Zo wordt bij voorbeeld bij een grimeanimatie de mening van het "te schminken kind" herhaaldelijk gevraagd.  Kinderen bekijken het resultaat met een spiegel en sturen bij volgens hun persoonlijke voorkeur.  Onze medewerkers streven ernaar om contact te hebben met de kinderen, door actief te luisteren en open vragen te stellen. Daarom ook streven we naar activiteiten die realiseerbaar zijn met beperkte middelen; basic spel- en knutselmateriaal.  

Volgens de omstandigheden proberen we om meer mensen te betrekken bij de actie (vb. papa of een toeschouwer te stimuleren om een grimetechniek uit te proberen). Dit soort van bescheiden opstelling  moet als resultaat hebben dat de deelnemers overtuigd raken dat hun mening en capaciteiten meetellen.

Uiteindelijk is het proces (= het “bezig-zijn”)  bij een animatie of vorming belangrijker dan het eindproduct.

Met onze werking willen we ook andere vrijwilligersorganisaties ondersteunen.  Dat kan door mensen op te leiden, door ze te betrekken bij animaties of alleen al door voor docenten en animatoren te zorgen aan interessante financiële voorwaarden.