Taalkriebels

Sinds het ontstaan van de zomerscholen in 2020, is Oscarcrew actief mee op de kar gesprongen. Afgelopen (zomer)vakanties stonden we in voor de organisatie van zomerscholen en taalkriebels op een tiental verschillende locaties in Vlaanderen. Ook de komende vakanties staan er alweer heel wat educatieve vakantiekampen op de planning.

Omschrijving

Per taalactiviteit gaan we spelend aan de slag met de Nederlandse taal. We voorzien hiervoor leerkrachten en animatoren. 

Tijdens het educatieve vakantiekamp vinden we naast spelend leren en amuseren ook spreekdurf en weerbaarheid een belangrijk gegeven. Door de talenten van de kinderen uit te spreken en te verrijken, zijn we ervan overtuigd dat ook sociale vaardigheden verder uitgebreid worden.

Leeftijdsgroepen

  • 3de kleuterklas
  • lagere school
  • Eerste graad secundair onderwijs

Ondersteuning

De opvolging zal gebeuren door leden van het bestuursorgaan van Oscarcrew en/of onze personeelsleden. Deze mensen hebben allen een pedagogische ervaring. We plannen met onze crew (leerkracht-animatoren) vooraf verschillende online overlegmomenten. Dit om visie en ideeën uit te wisselen. Ze kunnen tijdens de taalkriebels elke avond bij iemand terecht om ideeën uit te wisselen.

Visie en methode

Met onze activiteiten streven we empowerment na.  Door deelnemers en begeleiders inzicht en vaardigheden te helpen ontwikkelen, vergroten we de controle die ze hebben op hun leven en dat van hun omgeving.  Het zou moeten leiden tot actieve participatie in de samenleving.

Veel van onze vakantiekampen en animaties worden gegeven door jongeren (in opleiding).  Door groepsactiviteiten te leiden kunnen animatoren ontdekken waar ze goed in zijn en welke doelgroepen hen het meest aanspreken.  Oscarcrew vzw begeleidt de leerkrachten en animatoren in de uitwerking vooraf, tijdens, en na de activiteiten. Wij voorzien ook het nodige materiaal. Docenten en animatoren werken interactief met de doelgroep en participeren actief.

Crew

Onze medewerkers zijn leerkrachten (in wording) die veel voeling hebben met animatie, lesgeven en taal. We proberen onze crew evenwichtig samen te stellen door een combinatie van leerkrachten (educatief (en recreatief) deel) en animatoren (recreatief deel) op pad te sturen. In de praktijk kan het ook enkel om leerkrachten gaan.

 

Eerste dag:
€175,00
Extra dagen:
€175,00
Minimum periode:
3 dagen
Categorie
Educatief vakantiekamp
Tags
groepsactiviteit