Aanspreekpunt Integriteit (API)

Terwijl een aanspreekpunt integriteit iemand is die zich richt tot de vrijwilligers en deelnemers van de organisatie, richt een vertrouwenspersoon zich tot het personeel van de organisatie. 

Als jeugdwerkorganisatie vinden wij het belangrijk om er te zijn voor onze animatoren, en dit op een voor hen eenvoudige te bereiken manier. Hiervoor stelden we Marlies aan, maar uiteraard mag je bij vragen of zorgen elk personeelslid of een bestuurslid aanspreken. We vinden het belangrijk dat jij jou goed voelt bij de persoon met wie je spreekt. 

Wie en waarvoor kan je bij een API terecht?

  • Wie? Vrijwilligers bij Oscarcrew, deelnemers en ouders, personen verbonden aan de organisatie, ...
  • waarvoor? vragen, vermoedens of klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag: seksueel, fysiek, emotioneel, ... of een gesprek in vertrouwen over situaties gerelateerd aan de werking van Oscarcrew.

Kenmerken API:

  • Een API heeft geen beroepsgeheim, wel discretieplicht en meldingsplicht.
  • Een API moet altijd aanspreekbaar zijn voor de doelgroep (vrijwilligers en deelnemers).
  • Een API volgde de opleiding 'aanspreekpunt integriteit'.

Bron: https://ambrassade.be/nl 

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag: https://www.vlaanderen.be/vlaams-meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag/wa… 

Interne vertrouwenspersoon - Marlies

Info volgt spoedig.

foto van Marlies en Nancy met een brede glimlach

Externe vertrouwenspersoon

Info volgt spoedig.

houten mannetjes staan in een kring en handen raken elkaar. 2 volwassen handen omkaderen het houten werk