Vrijwilligersvergoedingen codes

Animatie CODE Taakomschrijving Vergoeding
A Begeleiden van een animatie – vorming. € 30,00
V1

Voorbereiding 1

Voorafgaand contact met Oscarcrew vzw via telefoon of mail. 

€ 5,00
V2

Voorbereiding 2

Voorafgaand contact met Oscarcrew vzw, aanvrager en/of mede animatoren via telefoon of mail. 

€ 10,00
V3

Voorbereiding 3

Voorbereiding activiteit, materiaal ordenen, klaar steken, …

€ 15,00
V4

Voorbereiding 4

Materiaal komen ophalen, voorbereidingsmoment bijwonen, …

€ 30,00
E1

Evaluatie 1

Nabespreken activiteit met Oscarcrew vzw via telefoon of mail. 

€ 5,00
E2

Evaluatie 2

Nabespreken activiteit met Oscarcrew vzw, aanvrager en/of mede animatoren via telefoon of mail.

€ 10,00
E3

Evaluatie 3

Opruim materiaal, ordenen, aanvullen, …

€ 15,00
E4

Evaluatie 4

Materiaal terugbezorgen uitleenpunt

€ 30,00
KM Voor sommige animaties of vormingen is er km- vergoeding voorzien. Dit is steeds vooraf afgesproken.  € 0,35/km

Je ontvangt een vast bedrag, na invullen van je online onkostennota.

De forfaitaire vergoeding: je ontvangt een vast bedrag, zonder bewijsstukken. Je mag de dag- en jaarmaxima niet overschrijven, ook niet als je deze vergoeding in meerdere organisaties krijgt: het is de totaalsom die telt. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd:

2018: maximum 34,03 euro per dag én maximum van 1.361,23 euro per jaar.

Als je een vast bedrag krijgt, dan kunnen je vervoerskosten bijkomend terugbetaald worden. Het maximum dat je bovenp het vast bedrag kan krijgen is 2000 km vervoerskosten (maximum 692 euro per jaar dus). Dit is een reële vergoeding en deze moet je dus kunnen bewijzen.
Voor de fiets en de trein: het jaarlijks bedrag dat je hiervoor krijgt, mag dan niet hoger zijn dan het bedrag voor de auto.

Contactgegevens

info@oscarcrew.be

0485 80 87 19
0486 90 81 73

Wil je graag weten waar we voor staan?
Hier vind je onze visie.

Tevreden klanten

We zijn blij verschillende Gezinsbondafdelingen onder onze klanten te hebben, we begeleiden jaarlijks meerdere animaties voor hen in Vlaanderen!

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief selecteren waarop u zich wilt abonneren.